26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Ngoc Hien TV phỏng vấn Phil Dong về Vinfast, Vượng Vin

Ngoc Hien TV phỏng vấn Phil Dong về Vinfast, Vượng Vin
Clip hơi dài vì có nhiều vấn đề cần bình luận. Mời khán giả xem và cho ý kiến. ---------------------------- Rất cần CĐM đóng góp vào quỹ pháp lý của Phil Dong vào các vụ kiện dân sự: https://www.paypal.com/paypalme/phildongyoutube ----------------------------- Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UChP4HUinJ0wTQ5av6Zt7YWw/join Chuyên phản biện, phân tích và bình luận về các nhân vật, chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và Thế giới. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm các lời bình luận trong kênh hay người được mời nói chuyện trong kênh. ------------------------------- Kênh chia sẻ cuộc sống và công nghệ https://www.youtube.com/@PoorNRich ------------------------- Địa Chỉ Kênh : https://www.youtube.com/@PhilDong -------------------------- #vinfast #phildong #phildongmoinhat #phildongyoutube #phildongbinhluan #phildongphantich #phildonglaai

Related Articles