28.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.44°C / 33.27°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.68°C / 33.26°C
SP_WEATHER_THứ_5
26.07°C / 29.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.99°C / 30.4°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.53°C / 29.94°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.94°C / 30.25°C

Phan Đình Trạc khởi động “cỗ máy thanh trừng” ở Sài Gòn? “Dính chưởng” hàng loạt. Ai?

Phan Đình Trạc khởi động “cỗ máy thanh trừng” ở Sài Gòn? “Dính chưởng” hàng loạt. Ai?
Phan Đình Trạc khởi động “cỗ máy thanh trừng” ở Sài Gòn? “Dính chưởng” hàng loạt. Ai? Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. www.thoibao.de Video: https://youtu.be/bSfMuuK5PCA #StandWithUkraine #RussianAggression ------- Các bạn hãy bấm nút tham gia làm hội viên của kênh Thoibao.de để ủng hộ truyền thông tự do: https://www.youtube.com/channel/UCrJl--KMAcAZVIm0sH-ljGg/join

Related Articles