27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
26.82°C / 36°C
SP_WEATHER_THứ_6
27.12°C / 36.43°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.35°C / 36.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.06°C / 37.02°C
SP_WEATHER_THứ_2
27.81°C / 36.79°C
SP_WEATHER_THứ_3
26.07°C / 33.17°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.89°C / 28.68°C

TIN CẬP NHẬT 22/6/2022: Chuyên gia cảnh báo Hoa Kỳ nên tách rời toàn bộ quan hệ với Bắc Kinh

TIN CẬP NHẬT 22/6/2022: Chuyên gia cảnh báo Hoa Kỳ nên tách rời toàn bộ quan hệ với Bắc Kinh

Related Articles