27.01°C
SP_WEATHER_THứ_2
22.83°C / 32.41°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.41°C / 31.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.67°C / 31.22°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.53°C / 31.33°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.77°C / 30.97°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.94°C / 32.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.35°C / 30.59°C

Chính quyền TP buôn mê thuột tỉnh Đăk Lăk mùa dịch tranh thủ cưỡng chế đất của dân

Chính quyền TP buôn mê thuột tỉnh Đăk Lăk mùa dịch tranh thủ cưỡng chế đất của dân
Chính quyền TP buôn mê thuột tỉnh Đăk Lăk mùa dịch tranh thủ cưỡng chế đất của dân đẩy ba mẹ con ra ngoài đường sống bơ vơ

Related Articles