28.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
25.14°C / 35.56°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.66°C / 37.07°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
25.58°C / 35.84°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.63°C / 34.33°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.44°C / 36.68°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.65°C / 36.35°C
SP_WEATHER_THứ_5
26.39°C / 37.6°C

LIVE: Phóng sự trước giờ khai mạc Hội Tết Sinh Viên Quý Mão 2023, chương trình Tết lớn nhất hàng năm

LIVE: Phóng sự trước giờ khai mạc Hội Tết Sinh Viên Quý Mão 2023, chương trình Tết lớn nhất hàng năm

Related Articles