27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

VÌ SAO PHẢI “ĐỌC BIỂN” KHI LÁI XE?

VÌ SAO PHẢI “ĐỌC BIỂN” KHI LÁI XE?
Khi các vạch kẻ đường và biển báo giao thông được đặt tức là trước đó đã có khảo sát tình hình giao thông thực tế trên đoạn đường đó. Nó giúp cho người lái xe biết trước và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Như vậy việc “đọc biển” là rất quang trọng và cần thiết.

Related Articles