32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

KINH NGHIỆM LÁI XE KHI TRONG MƯA TÀI MỚI NÊN BIẾT

KINH NGHIỆM LÁI XE KHI TRONG MƯA TÀI MỚI NÊN BIẾT
* VIDEO NÀY CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÁI XE THỰC TẾ: LÁI XE TRONG MƯA; NHỮNG VIỆC NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI LÁI XE KHI TRỜI MƯA; KINH NGHIỆM XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA; NHỮNG LƯU Ý ĐỂ LÁI XE ĐƯỢC AN TOÀN TÀI MỚI NÊN BIẾT. VIDEO NÀY ĐƯỢC QUAY TRONG CHUYẾN TẬP LÁI ĐƯỜNG HỖN HỢP TPHCM - GÒ CÔNG - TPHCM #HOCLAIXEKHONGKHO #DAOTAOLAIXETHANHCONG * SĐT HỌC LẤY BẰNG: 0903.98.0913 * SĐT HỌC BỔ TÚC: 0796.8888.18 * STK ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: DIEP TUAN ANH 0671004095280 Tại vietcombank Gò công

Related Articles