25.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.63°C / 31.7°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.76°C / 28.59°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.9°C / 32.55°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.56°C / 31.67°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.66°C / 30.07°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.21°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.46°C / 29.15°C

English for talking to your doctor. English with Leyna Nguyen. Leyna tiếng anh

English for talking to your doctor. English with Leyna Nguyen. Leyna tiếng anh
English for doctor’s visit What can you say to your doctor about your health? Learn English with Leyna Học tiếng anh! It's important to know how to talk to your doctor about your health concerns. Điều quan trọng là phải biết cách nói chuyện với bác sĩ về những lo lắng về sức khỏe của mình. *You can also ask for an interpreter regardless of insurance; that is your right. * Bạn cũng có thể yêu cầu thông dịch viên bất kể bảo hiểm; đó là quyền của bạn. Leyna dạy cách phát âm tiếng Anh cho người Việt trên khắp thế giới miễn phí, nhưng nếu quý vị thương Leyna và thương những người kém may mắn tại Vietnam xin quý vị ủng hộ cho hội từ thiện Love Across the Ocean. (Tình thương vượt đại dương) Donate to Love Across the Ocean: Quý vị ở Mỹ hoặc nước khác: ZELLE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Venmo: @LoveAcrossTheOcean PayPal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.LoveAcrossTheOcean.org Quý vị đang sống tại Việt Nam: Số acct: 5040123054008 Tên Hoàng văn Long. MB Bank/đông Hà Quảng trị. Check out my website: www.LeynaNguyen.net NEW Facebook Page: https://www.facebook.com/EnglishWithLeyna #leynanguyen #english #tienganh

Related Articles