25.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.63°C / 31.7°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.76°C / 28.59°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.9°C / 32.55°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.56°C / 31.67°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.66°C / 30.07°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.21°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.46°C / 29.15°C

Leyna tiếng anh English with Leyna Nguyen When to use GOOD vs WELL

Leyna tiếng anh English with Leyna Nguyen When to use GOOD vs WELL
Because "good" and "well" have similar meanings, even native English speakers use them incorrectly. Here's how to know when to use "good," and when to use "well." Bởi vì "good" và "well" có nghĩa tương tự nhau, ngay cả những người nói tiếng Anh bản ngữ cũng sử dụng chúng không chính xác. Đây là cách để biết khi nào sử dụng "good" và khi nào sử dụng "well". Learn English with Leyna Học tiếng anh! Leyna dạy cách phát âm tiếng Anh cho người Việt trên khắp thế giới miễn phí, nhưng nếu quý vị thương Leyna và thương những người kém may mắn tại Vietnam xin quý vị ủng hộ cho hội từ thiện Love Across the Ocean. (Tình thương vượt đại dương) Donate to Love Across the Ocean: Quý vị ở Mỹ hoặc nước khác: ZELLE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Venmo: @LoveAcrossTheOcean PayPal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.LoveAcrossTheOcean.org Quý vị đang sống tại Việt Nam: Số acct: 5040123054008 Tên Hoàng văn Long. MB Bank/đông Hà Quảng trị. Check out my website: www.LeynaNguyen.net NEW Facebook Page: https://www.facebook.com/EnglishWithLeyna #leynanguyen #english #tienganh

Related Articles