24.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.71°C / 33.63°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
25.48°C / 34.13°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.95°C / 31.65°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.25°C / 30.72°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.74°C / 30.82°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.88°C / 29.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.6°C / 31.51°C

How to pronounce difficult words. Learn English with Leyna Nguyen dạy tiếng anh

How to pronounce difficult words. Learn English with Leyna Nguyen dạy tiếng anh
Learn English with Leyna Nguyen Học tiếng anh! Learn how to pronounce hard English words especially for Vietnamese. 0:00 introduction, how to ask me about difficult words 4:40 World 8:44 World vs Wall How to practice "R" 14:22 supercalifragilisticexpialidocious--DID HE THINK COULDN'T SAY IT?! LOL 14:58 Sixth and six 18:57 Practicing "dr" Dry Drive 21:05 root 21:50 Stool 22:57 Lawn vs launch 24:06 Six vs Sit 26:00 Sprite 26:15 Biggest mistake Vietnamese make 26:52 "English" 27:22 EEEE vs i sound 27:52 Beach vs bich 29:23 world word worth war 34:10 Vietnamese lazy with language 35:50 Below vs under vs underneath 38:53 Work vs walk 40:12 Sterility 41:01 Jail, nail, smile 43:40 Six "X" sound 48:24 Time 49:20 "TH" at the end of a word 51:34 Affect vs Effort 53:14 Taunt and tent 54:00 Glimpse 54:28 Limp 55:30 Creature 56:26 Through Thorough throughout three and other words that start with "TH" 1:01:05 Beverage 1:01:30 Evening 1:01:54 Tuesday and Thursday 1:03:08 Hot 1:03:45 Hard and heart 1:05:47 Child and smile 1:08:00 Hate 1:08:29 Although 1:09:40 Man vs Men 1:11:08 Total and other words we change T to D sound 1:14:00 Ain't Sick six 1:15:45 Giong Quang Tri 1:18:50 Nursery rhymes 1:22:40 Leyna's husband walks into the room! and practices Vietnamese! Leyna dạy cách phát âm tiếng Anh cho người Việt trên khắp thế giới miễn phí, nhưng nếu quý vị thương Leyna và thương những người kém may mắn tại Vietnam xin quý vị ủng hộ cho hội từ thiện Love Across the Ocean. (Tình thương vượt đại dương) Donate to Love Across the Ocean: Quý vị ở Mỹ hoặc nước khác: ZELLE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Venmo: @LoveAcrossTheOcean PayPal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.LoveAcrossTheOcean.org Quý vị đang sống tại Việt Nam: Số acct: 5040123054008 Tên Hoàng văn Long. MB Bank/đông Hà Quảng trị. Quý vị và các bạn hãy vào link này để ghi danh học phát âm tiếng Anh qua zoom với Leyna Nguyễn. https://www.leynanguyen.net/english.html www.leynanguyen.net #leynanguyen #english #tienganh

Related Articles