25.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.63°C / 31.7°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.76°C / 28.59°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.9°C / 32.55°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.56°C / 31.67°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.66°C / 30.07°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.21°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.46°C / 29.15°C

KTXGGD20 - Buổi Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện tại Tu Viện Tây Thiên (8:30pm - Aug 6, 2022 - Tây Thiên)

KTXGGD20 - Buổi Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện tại Tu Viện Tây Thiên (8:30pm - Aug 6, 2022 - Tây Thiên)

Related Articles