27.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.41°C / 33.3°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
21.69°C / 27.87°C
SP_WEATHER_THứ_2
21.1°C / 29.36°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.74°C / 33.76°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.83°C / 34.85°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.43°C / 31.77°C

Lạnh tóc gáy: Putin có những vũ khí công nghệ cao. May mà lính Nga không biết làm sao sử dụng

Lạnh tóc gáy: Putin có những vũ khí công nghệ cao. May mà lính Nga không biết làm sao sử dụng
Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Russia’s High-Tech Artillery System Was Supposed To Win The War In Ukraine. But Troops Didn’t Know How To Use It”, nghĩa là “Hệ Thống Pháo Binh Công Nghệ Cao Của Nga Được Cho Là Sẽ Chiến Thắng Ở Ukraine. Nhưng quân đội không biết cách sử dụng nó”.

Related Articles