26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.25°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.25°C / 32.31°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.45°C / 33.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.16°C / 32.6°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.42°C / 32.25°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.99°C / 31.76°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.19°C / 29.72°C

Bạo ngược: Lính Miến Điện dùng nhà thờ làm bếp, đặt mìn xung quanh. ĐTC nói về Giáo Hội tại Đức

Bạo ngược: Lính Miến Điện dùng nhà thờ làm bếp, đặt mìn xung quanh. ĐTC nói về Giáo Hội tại Đức
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:57 Thượng Phụ Kirill không đến dự cuộc gặp gỡ các tôn giáo thế giới nhưng đã dùng diễn đàn này để biện minh cho cuộc xâm lược của Putin 00:03:43 Lính Myanmar dùng nhà thờ làm bếp, đặt mìn 00:07:07 Cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay trở về từ Kazakhstan. Giáo Hội tại Đức 00:10:36 Kết thúc 00:11:02 Closing Credits

Related Articles