26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.25°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.25°C / 32.31°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.45°C / 33.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.16°C / 32.6°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.42°C / 32.25°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.99°C / 31.76°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.19°C / 29.72°C

Phản ứng của Đức Thánh Cha trước lời đe dọa sử dụng hạt nhân của Putin: ĐIÊN RỒ

Phản ứng của Đức Thánh Cha trước lời đe dọa sử dụng hạt nhân của Putin: ĐIÊN RỒ
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:21 Giới thiệu chương trình 00:00:38 Newsbreak 00:00:49 Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ý nghĩ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine là “điên rồ” 00:02:57 Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: Kazakhstan 'Một Đất nước của sự gặp gỡ'. 00:13:37 News end 00:13:44 Kết thúc 00:14:04 Closing Credits

Related Articles