32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

GH Nigeria khốn đốn giữa dịch bắt cóc các linh mục đòi tiền chuộc. 5 bước để đối phó với Não Quỷ

GH Nigeria khốn đốn giữa dịch bắt cóc các linh mục đòi tiền chuộc. 5 bước để đối phó với Não Quỷ
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:56 Thêm một linh mục bị bắt cóc tại Nigeria 00:03:02 5 bước để đối phó với Não Quỷ 00:07:53 Tòa Thánh bắt đầu chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương 00:11:26 Kết thúc 00:11:51 Closing Credits

Related Articles