32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

Lạ lùng: Nữ tu sáng lập dòng, qua đời trong hương thơm thánh thiện, sau nhiều năm xác còn y nguyên

Lạ lùng: Nữ tu sáng lập dòng, qua đời trong hương thơm thánh thiện, sau nhiều năm xác còn y nguyên
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:53 Công giáo tại Iraq dần dần phục hồi 00:03:19 Một phép lạ ở Missouri? Cơ thể của người sáng lập Dòng Bênêđíctô được tường trình còn y nguyên sau nhiều năm chôn cất 00:07:02 Nhật Ký Trừ Tà số 241: Đau Khổ bị Lãng Phí 00:10:33 Thánh Ca: Khúc Cảm Tạ 00:16:14 Kết thúc 00:16:37 Closing Credits

Related Articles