34.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.27°C / 36.47°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.29°C / 35.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.44°C / 36.44°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.1°C / 35.62°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.46°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.42°C / 35.52°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.7°C / 37.35°C

HY Kasper cảnh báo: Các GM cấp tiến Đức mưu toan cai quản GH theo kiểu Xô Viết Tối Cao

HY Kasper cảnh báo: Các GM cấp tiến Đức mưu toan cai quản GH theo kiểu Xô Viết Tối Cao
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:01:02 HY Kasper cảnh báo: Cấp tiến Đức đang đảo chính dần các cơ chế, để cai quản GH bằng Xô Viết Tối Cao 00:04:58 Hội Đồng Thượng Hội Đồng là một thực hành trong Giáo hội Tin lành ở Đức 00:07:10 Giám mục Bätzing bác bỏ những lo ngại của Vatican về một Hội Đồng Thượng Hội Đồng Thường Trực 00:10:43 Kết thúc 00:11:07 Closing Credits

Related Articles