26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Ronaldo, một trong các cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, được rửa tội. GH Đức thu hẹp nhanh hơn bao giờ

Ronaldo, một trong các cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, được rửa tội. GH Đức thu hẹp nhanh hơn bao giờ
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:35 Chú ý: Cô vít đang gia tăng trở lại: tiểu bang nào hiện bảo vệ các nhà thờ khỏi việc đóng cửa? 00:03:42 Một trong những cầu thủ túc cầu vĩ đại nhất thế giới, Ronaldo, được rửa tội ở tuổi 46 00:06:34 Giáo hội ở Đức đang thu hẹp nhanh hơn bao giờ hết 00:10:32 Huấn đức của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17 Tháng Chín 00:23:54 Kết thúc 00:24:18 Closing Credits

Related Articles