34.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.27°C / 36.47°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.29°C / 35.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.44°C / 36.44°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.1°C / 35.62°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.46°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.42°C / 35.52°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.7°C / 37.35°C

LM bị IS bắt, đã có giấy báo tử, bất ngờ trở về, trở thành GM. Diễn từ bế mạc Tuần Hiệp Nhất của ĐTC

LM bị IS bắt, đã có giấy báo tử, bất ngờ trở về, trở thành GM. Diễn từ bế mạc Tuần Hiệp Nhất của ĐTC
Timecode 00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:58 Phản ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ về các vụ xả súng do các cụ cao niên gây ra 00:05:19 Phản ứng của cộng đoàn Công Giáo địa phương sau vụ xả súng tại Monterey Park 00:07:29 Linh mục bị IS bắt cóc, được tường trình đã qua đời, đột ngột trở về, được bổ nhiệm làm Giám Mục 00:09:59 Diễn từ bế mạc Tuần Hiệp Nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô 00:25:28 Kết thúc 00:25:49 Closing Credits

Related Articles