26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Muộn màng: Công tố viện Paris khẳng định ĐTGM Aupetit bị hàm oan. ĐHY Zuppi có thể trở lại Moscow

Muộn màng: Công tố viện Paris khẳng định ĐTGM Aupetit bị hàm oan. ĐHY Zuppi có thể trở lại Moscow
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:58 Công tố viện Paris khẳng định Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit bị hàm oan 00:04:22 Đức Hồng Y Zuppi có thể trở lại Mạc Tư Khoa 00:07:49 Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Ukraine 'đã phá hủy đủ lương thực để nuôi sống một triệu người trong một năm' 00:10:08 Thánh Ca: Chúa luôn còn mãi 00:16:22 Kết thúc 00:16:48 Closing Credits

Related Articles