27.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.41°C / 33.3°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
21.69°C / 27.87°C
SP_WEATHER_THứ_2
21.1°C / 29.36°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.74°C / 33.76°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.83°C / 34.85°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.43°C / 31.77°C

Bí mật bao trùm: Ngoại trưởng Belarus đã gặp Sứ Thần Tòa Thánh Ante Jozic trước khi bị đột tử

Bí mật bao trùm: Ngoại trưởng Belarus đã gặp Sứ Thần Tòa Thánh Ante Jozic trước khi bị đột tử
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:00:56 Ngoại trưởng Makei đã gặp Sứ Thần Tòa Thánh Ante Jozic trước khi đột tử làm dấy lên nhiều câu hỏi 00:06:13 Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân cử hành Thánh lễ sau khi bị Trung Quốc kết án 00:12:07 Vụ kiện mất cơ hội 'có thể trở thành giáo hoàng' của Hồng Y Becciu bị bác bỏ 00:16:19 Kết thúc 00:16:46 Closing Credits

Related Articles