27.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.41°C / 33.3°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
21.69°C / 27.87°C
SP_WEATHER_THứ_2
21.1°C / 29.36°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.74°C / 33.76°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.83°C / 34.85°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.43°C / 31.77°C

Tín hữu ngã lòng sau vụ sát hại dã man lính Nga đào ngũ. Các quốc gia nguy hiểm nhất với chức tư tế

Tín hữu ngã lòng sau vụ sát hại dã man lính Nga đào ngũ. Các quốc gia nguy hiểm nhất với chức tư tế
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:20 Giới thiệu chương trình 00:01:04 Vụ lính đào ngũ Nga gây đau đớn cho các tín hữu Chính Thống Giáo Nga 00:06:29 Venezuela: Đức Cha Basabe của giáo phận Barquisimeto bị chế độ Maduro xúc phạm và đe dọa. Cả Hội đồng Giám mục cũng bị tấn công. 00:10:36 Bốn quốc gia Mỹ Latinh trong số 50 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các Kitô hữu 00:15:10 Kết thúc 00:15:38 Closing Credits

Related Articles