28.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.47°C / 31.84°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.19°C / 30.32°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.17°C / 31.98°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.15°C / 28.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.35°C / 27.65°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.04°C / 31.5°C

Sự thật không bao giờ trễ: Đức Giáo Hoàng Phanxicô tố cáo tội diệt chủng của Nga

Sự thật không bao giờ trễ: Đức Giáo Hoàng Phanxicô tố cáo tội diệt chủng của Nga
00:00:00 Đài Hiệu 00:00:21 Giới thiệu chương trình 00:00:50 Trong bối cảnh Nga bắn phá ác liệt vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine, Đức Thánh Cha khẳng định nạn đói Holodomor do Liên Xô gây ra là tội ác diệt chủng. 00:08:00 Bài Giáo Lý Hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô về Biện phân: Sự An Ủi 00:21:09 Đi tu có gì vui không? 00:34:51 Kết thúc 00:35:14 Closing Credits

Related Articles