26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

Em Không Cần Anh - Hồ Ngọc Hà (Official Music Video)

Em Không Cần Anh - Hồ Ngọc Hà (Official Music Video)
Ho Ngoc Ha Entertainment presents "Em Không Cần Anh" - Hồ Ngọc Hà Directed by Đinh Hà Uyên Thư Song writer: Châu Đăng Khoa Arranged by: Nguyễn Hải Phong Choreographer: Hoàng Thông Dance Group Ho Ngoc Ha Entertainment & Blue Production 2014 www.hongocha.vn www.facebook.com/casihongocha | www.facebook.com/hongocha

Related Articles