28.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.47°C / 31.84°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.19°C / 30.32°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.17°C / 31.98°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.15°C / 28.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.35°C / 27.65°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.04°C / 31.5°C

JIMMII NGUYỄN Live in Concert: "Triệu Lời Tri Ân" trailer

JIMMII NGUYỄN Live in Concert: "Triệu Lời Tri Ân" trailer
30 năm, 10 ngàn 950 ngày “Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.” - Abraham Lincoln Xin tạm dịch: "Nếu cho tôi 6 tiếng để chặt cây thì tôi sẽ dùng 4 tiếng đầu tiên để mài rừu cho thật bén." Cũng hàm nghĩa nuôi quân nghìn ngày dùng quân một buổi. Và tôi đã tốn 10 ngàn 950 ngày để chuẩn bị cho 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu của Triệu Lời Tri Ân. 10 ngàn 950 ngày để mài rừu cho thật bén không phải là chuyện đùa. Đủ để nói với thế hệ mai sau và đi vào lịch sử âm nhạc. Tôi đã bỏ những 30 năm, 10 ngàn 950 ngày để được đến với các bạn. Các bạn có dám bỏ ra hai tiếng để đến với tôi và cùng tôi làm nên lịch sử để lại dấu ấn không? Tôi sẽ trân trọng và đánh giá cao 2 tiếng đấy của bạn. Nói chưa là gì cả. Hành động mới là một chút gì. Nói và hành động mới là tất cả. Xin đa tạ. Jimmii Nguyễn Foto by Dinh Dzu #JimmiiNguyen, #NgocPham #trieuloitrian, #Lamaqua, #TranViMy #proevents, #LamaquaHouse #TrieuLoiTriAn, #bdsThanhPhuong, #novaworldphanthiet, #nemkimcuong, #Theminh, #chitamhairsalon, #nnrecord

Related Articles