26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

MỸ TÂM - TA CHẲNG CÒN AI (LIVE)

MỸ TÂM  - TA CHẲNG CÒN AI (LIVE)
#TaChangConAi #MyTam MỸ TÂM - TA CHẲNG CÒN AI (LIVE) - Composer: ĐỨC TRÍ - Music Arranger & Piano: ĐỨC TRÍ - Guitar: DŨNG ĐÀ LẠT - Bass: THANH TÂN - Background Vocal: KIM NGÂN, TÚ UYÊN - Costume: CÔNG TRÍ - Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM - Publisher: MT ENTERTAINMENT FOLLOW MY TAM: @ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info @ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial @ Spotify: http://bit.ly/MyTam_Spotify @ iTunes: http://bit.ly/MyTam_iTunes

Related Articles