27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE)

MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE)
#ChuyenHienNhien #MyTam #MySoul1981 MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE) - Composer: MỸ TÂM - Music Arranger: HOÀI SA - Piano: HOÀI SA - Guitar: DŨNG ĐÀ LẠT - Bass: THANH SƠN - Drums: CÔNG THÀNH - Saxophone: HỮU TÀI - Background Vocal: TÚ UYÊN - THU HẰNG - KIM NGÂN - Costume: CÔNG TRÍ - Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM - Publisher: MT ENTERTAINMENT FOLLOW MY TAM: @ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info @ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial @ Spotify: http://bit.ly/MyTam_Spotify @ iTunes: http://bit.ly/MyTam_iTunes

Related Articles