32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE)

MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE)
#ChuyenHienNhien #MyTam #MySoul1981 MỸ TÂM - CHUYỆN HIỂN NHIÊN (LIVE) - Composer: MỸ TÂM - Music Arranger: HOÀI SA - Piano: HOÀI SA - Guitar: DŨNG ĐÀ LẠT - Bass: THANH SƠN - Drums: CÔNG THÀNH - Saxophone: HỮU TÀI - Background Vocal: TÚ UYÊN - THU HẰNG - KIM NGÂN - Costume: CÔNG TRÍ - Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM - Publisher: MT ENTERTAINMENT FOLLOW MY TAM: @ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info @ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial @ Spotify: http://bit.ly/MyTam_Spotify @ iTunes: http://bit.ly/MyTam_iTunes

Related Articles