26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

Covid: Các nước có thể trả các khoản nợ khổng lồ do đại dịch?

Covid: Các nước có thể trả các khoản nợ khổng lồ do đại dịch?
Các quốc gia trên thế giới đã phải vay nợ các khoản tiền khổng lồ để tìm cách hạn chế hậu quả kinh tế của đại dịch virus corona. Vậy các chính phủ vay tiền từ đâu? Và họ có bao giờ trả hết không?

Related Articles