34.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.27°C / 36.47°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.29°C / 35.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.44°C / 36.44°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.1°C / 35.62°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.46°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.42°C / 35.52°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.7°C / 37.35°C

PHẬT GIÁO XƯA & NAY - 8 ĐIỀU GIÁC NGỘ - BÀI 6 - HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC ÂN

PHẬT GIÁO XƯA & NAY - 8 ĐIỀU GIÁC NGỘ - BÀI 6 - HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC ÂN
Chương trình "PHẬT GIÁO XƯA & NAY" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện. https://youtu.be/BFmQX4isvig Mọi thông tin về quảng cáo, xin vui lòng liên lạc Vietface TV Australia qua số : 0416 064 027 Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất: Youtube: https://www.youtube.com/user/vietfacetvaust Facebook: https://www.facebook.com/VietfaceTVAustralia Website: http://vietfacetvaust.com/ PHẬT GIÁO XƯA & NAY PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6idfhmECrGsfUKisLczAnIj

Related Articles