27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.87°C / 28.06°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.95°C / 30.84°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.74°C / 25.11°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.65°C / 29.93°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.23°C / 27.47°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.01°C / 29.7°C

TIN ÚC CHÂU 1PM - 30/05/2023_Quyết định từ chức đột ngột của Thủ hiến Tây Úc

TIN ÚC CHÂU 1PM - 30/05/2023_Quyết định từ chức đột ngột của Thủ hiến Tây Úc
Nội dung chính của bản: TIN ÚC CHÂU 1PM - 30/05/2023 1.Quyết định từ chức đột ngột của Thủ hiến Tây Úc: phản ứng từ các chính trị gia 2.Sinh hoạt chính trị: những hoạt động trong tuần lễ Hoà giải quốc gia 3. Thị trường nhân dụng: Chênh lệch tiền lương theo giờ đạt mức cao nhất từ trước tới nay 4.VIC: các trường tư thục hàng đầu tuyên bố học phí có thể gia tăng vì những thay đổi về thuế của chính quyền Andrews 5.Tây Úc: từ chối các lời kêu gọi chấm dứt việc trục xuất người cho thuê 6.New Zealand: chính phủ Chris Hipkins xem xét sửa đổi Đạo luật An ninh và Tình báo. https://youtu.be/Eiueb1In4Ec Xin mời Quý vị khán giả xem lại các bản tin sau của Vietface TV Australia ở link dưới đây VIETFACE NEWS AUSTRALIA PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6ho9cHYWxGlHx33H917xSrZ Mọi thông tin về quảng cáo, xin vui lòng liên lạc Vietface TV Australia qua số : 0416 064 027 Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất: Youtube: https://www.youtube.com/user/vietfacetvaust Facebook: https://www.facebook.com/VietfaceTVAustralia

Related Articles