27.01°C
SP_WEATHER_THứ_5
26.82°C / 36°C
SP_WEATHER_THứ_6
27.12°C / 36.43°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.35°C / 36.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.06°C / 37.02°C
SP_WEATHER_THứ_2
27.81°C / 36.79°C
SP_WEATHER_THứ_3
26.07°C / 33.17°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.89°C / 28.68°C

Thời Sự Nước Úc - LẠM PHÁT TẠI ÚC CÓ THỂ ĐÃ ĐẠT ĐỈNH - KTG Paul Huy Nguyễn

Thời Sự Nước Úc - LẠM PHÁT TẠI ÚC CÓ THỂ ĐÃ ĐẠT ĐỈNH - KTG Paul Huy Nguyễn
Chương trình "Thời Sự Nước Úc" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện. https://youtu.be/GtqZtSm3mK8 THỜI SỰ NƯỚC ÚC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6g8zJRjzsHRLJvCVFgsWzWa Mọi thông tin về quảng cáo, xin vui lòng liên lạc Vietface TV Australia qua số : 0416 064 027 Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất: Youtube: https://www.youtube.com/user/vietfacetvaust Facebook: https://www.facebook.com/VietfaceTVAustralia Website: http://vietfacetvaust.com/

Related Articles