26.01°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.13°C / 31.38°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.54°C / 30.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.26°C / 28.74°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.24°C / 29.07°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.28°C / 26.77°C
SP_WEATHER_THứ_6
22.65°C / 30.22°C

CẢM TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH CĐNVTD/NSW PAUL HUY NGUYỄN SAU 2 NHIỆM KỲ PHỤC VỤ - Phỏng Vấn Đặc Biệt

CẢM TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH CĐNVTD/NSW PAUL HUY NGUYỄN SAU 2 NHIỆM KỲ PHỤC VỤ - Phỏng Vấn Đặc Biệt
Chương trình "Phỏng Vấn Đặc Biệt" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện. https://youtu.be/h7ONgGPbRmc Mọi thông tin về quảng cáo, xin vui lòng liên lạc Vietface TV Australia qua số : 0416 064 027 Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất: Youtube: https://www.youtube.com/user/vietfacetvaust Facebook: https://www.facebook.com/VietfaceTVAustralia Website: http://vietfacetvaust.com/ PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6h4OLRWWcnXMkujp7VFZfyJ ĐIỂM BÁO ÚC CHÂU PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6jbM83mx_tu7qLJkO92dnAa VIETFACE NEWS AUSTRALIA PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6ho9cHYWxGlHx33H917xSrZ THỜI SỰ NƯỚC ÚC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6g8zJRjzsHRLJvCVFgsWzWa PHÁP LUẬT PHỔ THÔNG PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6jrzQ9-lKszPvgOIo1BJVDr SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6j4nwTlKGSEXljaGKIYBxyP CÀ PHÊ THỨ 7 PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEggYdELof6hxXF1aQSgwePkrkBKfzsUJ

Related Articles