26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

VATV | Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận Tại Virginia War Memorial Thủ Phủ Richmond Tiểu Bang Virginia

VATV | Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận Tại Virginia War Memorial Thủ Phủ Richmond Tiểu Bang Virginia
VATV | Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận Tại Virginia War Memorial Thủ Phủ Richmond Tiểu Bang Virginia 30/4/2023 - VATV Thanh Trang & Trí Tôn Thực Hiện Tưởng Niệm 48 năm Quốc Hận tại Virginia War Memorial với diễn giả chính là thượng nghị sĩ Richard Black người đã khởi xướng nghị quyết J.R 455 được thông qua cả hai viện với số phiếu 139/140 công nhận ngày 30/4 hằng năm là ngày của miền Nam Việt Nam .

Related Articles