26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.25°C / 30.94°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.25°C / 32.31°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.45°C / 33.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.16°C / 32.6°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.42°C / 32.25°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.99°C / 31.76°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.19°C / 29.72°C

Đài Loan nói TQ tập trận là để chuẩn bị ‘xâm lược’, TQ cử 45 máy bay, 10 tàu chiến hoạt động gần ĐL

Đài Loan nói TQ tập trận là để chuẩn bị ‘xâm lược’, TQ cử 45 máy bay, 10 tàu chiến hoạt động gần ĐL

Related Articles