26.01°C
SP_WEATHER_THứ_3
23.84°C / 26.75°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.86°C / 28.18°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.65°C / 30.71°C
SP_WEATHER_THứ_6
25°C / 30.06°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.77°C / 31.04°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.85°C / 28.91°C

3 thất bại không thể cứu vãn khi Tập Cận Bình vắng mặt ở G20

3 thất bại không thể cứu vãn khi Tập Cận Bình vắng mặt ở G20

Related Articles