27.01°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.08°C / 33.31°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.64°C / 32.39°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.57°C / 31.99°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.69°C / 31.31°C
SP_WEATHER_THứ_6
25.09°C / 31.2°C
SP_WEATHER_THứ_7
25.09°C / 29.5°C

Bộ Y tế thời ông Vũ Đức Đam bị thanh tra; TT Biden họp báo solo đầu tiên sau 300 ngày tại nhiệm

Bộ Y tế thời ông Vũ Đức Đam bị thanh tra; TT Biden họp báo solo đầu tiên sau 300 ngày tại nhiệm

Related Articles