32.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
26.71°C / 37.51°C
SP_WEATHER_THứ_7
27.02°C / 38.16°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
27.9°C / 37.27°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.41°C / 35.42°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.15°C / 31.25°C
SP_WEATHER_THứ_4
25.99°C / 30.96°C
SP_WEATHER_THứ_5
25.19°C / 29.13°C

Tối 20/5: Nổ lớn rung chuyển Mariupol trong đêm, căn cứ quân sự Nga bị tập kích

Tối 20/5:  Nổ lớn rung chuyển Mariupol trong đêm, căn cứ quân sự Nga bị tập kích

Related Articles