34.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.27°C / 36.47°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.29°C / 35.39°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.44°C / 36.44°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.1°C / 35.62°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.46°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.42°C / 35.52°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.7°C / 37.35°C

2 Điểm yếu Quân sự khiến TQ yếu thế trước Mỹ và Đài Loan

2 Điểm yếu Quân sự khiến TQ yếu thế trước Mỹ và Đài Loan

Related Articles