24.01°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.71°C / 33.63°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
25.48°C / 34.13°C
SP_WEATHER_THứ_2
25.95°C / 31.65°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.25°C / 30.72°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.74°C / 30.82°C
SP_WEATHER_THứ_5
24.88°C / 29.58°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.6°C / 31.51°C

TQ “thả chiến lang” Đe Doạ Hoa Kỳ và Đài Loan trước chuyến thăm của bà Pelosi

TQ “thả chiến lang” Đe Doạ Hoa Kỳ và Đài Loan trước chuyến thăm của bà Pelosi

Related Articles