29.01°C
SP_WEATHER_THứ_6
24.2°C / 32.92°C
SP_WEATHER_THứ_7
23.85°C / 27.15°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
23.58°C / 29.48°C
SP_WEATHER_THứ_2
23.51°C / 31.34°C
SP_WEATHER_THứ_3
24.21°C / 33.58°C
SP_WEATHER_THứ_4
24.6°C / 32.21°C

Nga lại đe dọa vũ khí hạt nhân, Mỹ khuyến cáo người song tịch tại Nga rời đi để tránh bị tòng quân

Nga lại đe dọa vũ khí hạt nhân, Mỹ khuyến cáo người song tịch tại Nga rời đi để tránh bị tòng quân

Related Articles