33.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.34°C / 35.41°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.75°C / 35.59°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.85°C / 35.49°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.62°C / 34.96°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.29°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.62°C / 35.64°C

Tin COVID-19 trưa 2/12: 86 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện sau tiêm vắc-xin COVID-19

Tin COVID-19 trưa 2/12: 86 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện sau tiêm vắc-xin COVID-19

Related Articles