25.01°C
SP_WEATHER_THứ_4
23.27°C / 35.7°C
SP_WEATHER_THứ_5
23.6°C / 34.86°C
SP_WEATHER_THứ_6
23.81°C / 34.26°C
SP_WEATHER_THứ_7
24.28°C / 34.7°C
SP_WEATHER_CHủ_NHậT
24.19°C / 35.82°C
SP_WEATHER_THứ_2
24.06°C / 35.99°C
SP_WEATHER_THứ_3
25.34°C / 35.24°C

Tin COVID-19 trưa 01/12: Thêm 1 phụ nữ t.ử vong sau khi tiêm vắc-xin Vero Cell

Tin COVID-19 trưa 01/12: Thêm 1 phụ nữ t.ử vong sau khi tiêm vắc-xin Vero Cell

Related Articles