Đến công an điều tra Hà Nội để đối chất về những nguồn tin sai trái

Anh Hùng Gàn Đến công an điều tra Hà Nội để đối chất về những nguồn tin sai trái! https://www.facebook.com/tiengdantv/