March 3, 2021 Mỹ lại tăng cường an ninh Quốc Hội. Bé gái rơi từ tầng 12 sắp xuất viện