NGHỆ THUẬT KIM CỔ 63-24/02/2021 : Luyến láy ngọt ngào khác biệt giữa tân nhạc và cổ nhạc