NGHỆ THUẬT KIM CỔ 61-19/02/2021 : Thảo Sương với những sinh hoạt hoạt giữa văn nghệ và thương mại