NGHỆ THUẬT KIM CỔ 65-01/03/2021 : Những vai diễn để đời của Phượng Mai.