25.01°C
SP_WEATHER_SAM
25.79°C / 30.67°C
SP_WEATHER_DIM
25.02°C / 30.81°C
SP_WEATHER_LUN
24.9°C / 31.5°C
SP_WEATHER_MAR
25.36°C / 31.28°C
SP_WEATHER_MER
24.89°C / 29.88°C
SP_WEATHER_JEU
24.45°C / 26.7°C
SP_WEATHER_VEN
24.53°C / 30.26°C

Pres Trump in Arizona

Pres Trump in Arizona
#TheKingChannel #NguyVuChannel #KMCmediaChannel Mời quý vị subscribe NguyVu Channel: https://www.youtube.com/c/NguyVuChannel

Author’s Posts

  • ÔNG TRUMP và THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU 100 NĂM SAU .. - 02/11/2022 - The KING Channel