Ngôn ngữ-thêm một thách thức trong khâu xử lý di dân

Giới hữu trách Hoa Kỳ đối phó với làn sóng di dân tại biên giới Mỹ-Mexico ghi nhận ngày càng có nhiều người đến từ những khu vực của dân bản địa ở Trung Mỹ vốn chỉ nói được tiếng Maya. Điều này làm phát sinh khó khăn trong giao tiếp giữa di dân và các nhân viên biên giới, đội ngũ y tế và các quan chức di trú làm việc với họ.

Who's Online

We have 195 guests and no members online

Latest News