Indonesia xin Trung Quốc lập quỹ đặc biệt thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường

Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc thành lập một quỹ đặc biệt trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) để đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, sau khi mời Trung Quốc tham gia các dự án trị giá 91 tỷ USD

Who's Online

We have 140 guests and no members online

Latest News